Strona: Historia / Centrum Sportu Akademickiego - Politechnika Rzeszowska

Historia

Studium Wychowania Fizycznego, które rozpoczęło działalność z dniem 01 lutego 1964 r., stanowiło jednostkę międzywydziałową w ramach Wyższej Szkoły Inżynierskiej (WSI), która realizować miała ogół zagadnień związanych z upowszechnianiem wychowania fizycznego wśród studentów tej uczelni. WSI utworzone w 1963 r. było pierwszą w Rzeszowie samodzielną szkołą wyższą, która powstała z przekształcenia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, działającej pod patronatem Politechniki Krakowskiej i rzeszowskiej WSK od 1951 r.

W pierwszych latach działalności Studium WF realizowało na I i II roku studiów wszystkich prowadzonych kierunków obowiązkowe wychowanie fizyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Od 1967 r. wprowadzono fakultatywne zajęcia z pływania dla studentów III roku. Studium WF borykało się z brakiem własnych obiektów sportowych. Początkowo korzystano z sali I LO oraz obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jakie stanowiły hala sportowa i kryta pływalnia.

Warunki do realizacji wychowania fizycznego i sportu poprawiły się w 1974 r. wraz z przemianowaniem WSI na Politechnikę Rzeszowską (PRz). W tym samym roku Studium WF przekształcono w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej (SWFiS PRz). Obowiązujące wówczas ogólnopolskie programy studiów nakładały na SWFiS PRz obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w wymiarze  2 godzin tygodniowo na wszystkich latach studiów, prowadzenia, zajęć fakultatywnych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, obozownictwa sportowego i turystyki kwalifikowanej oraz zajęć sportowych w sekcjach Klubu Uczelnianego AZS (KU AZS PRz). Studenci czterech lat studiów objęci zostali obowiązkowym wychowaniem fizycznym od roku 1977/78. Zajęcia organizowane przez SWFiS PRz odbywały się w trzech rodzajach grup studenckich:

  • przygotowania sportowego (dla młodzieży o niskiej ogólnej sprawności fizycznej),
  • specjalizacji sportowej (skupiające młodzież o ukierunkowanych zainteresowaniach sportowych, lecz nie mającej predyspozycji do uprawiania sportu wyczynowego) oraz
  • rehabilitacji ruchowej (dla studentów, którym stan zdrowia nie pozwalał na udział w zajęciach sportowych).

Taki profil zajęć wychowania fizycznego, z niewielkimi modyfikacjami w zakresie oferowanych studentom treści, realizowany był w kolejnych latach. Oferta zajęć sportowych zmieniała się wraz z rozwojem obiektów i infrastruktury. Studenci kolejnych roczników mogli uczestniczyć w zajęciach, na których poznawali lub doskonalili swoje umiejętności z zakresu koszykówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, pływania, karate, futsalu, badmintona, tenisa stołowego, plażowej piłki siatkowej, plażowe piłki nożnej i wielu innych sportów.

Uzupełnieniem oferty Studium WFiS dla studentów PRz były zajęcia z zakresu kultury fizycznej realizowane w formie wyjazdowej. Od 1973 r. organizowano dla studentów sobotnio – niedzielne wycieczki piesze, rowerowe i narciarskie, a także obozy stałe oraz wędrowne zimowe i letnie. SWFiS PRz wspólnie z KU AZS PRz i Radą Uczelnianą SZSP organizowało szereg obozów sportowo–turystycznych, obozów żeglarskich, spływów kajakowych, rajdów pieszych i rowerowych, obozów szkoleniowych dla aktywu AZS oraz obozów o charakterze wyczynowym dla sekcji sportowych. Od 1978 r. organizowano też obozy adaptacyjne dla studentów I roku studiów. Po 2000 r. stopniowo rezygnowano z organizacji obozów i zajęć wyjazdowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Szczególne miejsce w działalności SWFiS PRz zajmowały zajęcia wychowania fizycznego dla studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Od roku akademickiego 1977/78 studenci tego kierunku na specjalności pilotaż realizowali zwiększoną (do 4 godzin tygodniowo) liczbę zajęć wychowania fizycznego. Dodatkowo dla studentów tej specjalności organizowane były zimowe obozy kondycyjne (do 2002 r.) i obozy letnie nad Jeziorem Solińskim (do 2007 r.).

Integralną część programu wychowania fizycznego obowiązującego na Politechnice Rzeszowskiej stanowiła organizacja imprez sportowych. Najważniejsze dla popularyzacji sportu akademickiego były imprezy masowe organizowane wspólnie z KU AZS PRz. W latach 1964 – 1981 organizowano Spartakiady Uczelniane, na które składały się zawody w różnych dyscyplinach sportu. Największą popularnością cieszyły się zawody w: koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej, lekkoatletyce, pływaniu, kajakarstwie i tenisie stołowym. Od połowy lat 70-tych spartakiady stopniowo zastępowały międzyinstytutowe, a później międzywydziałowe mistrzostwa w poszczególnych dyscyplinach sportu. Duże zainteresowanie studentów uczestnictwem w uczelnianych imprezach sportowych zmusiło organizatorów do coraz większego ich urozmaicania. W ten sposób w kalendarzu imprez sportowych Politechniki Rzeszowskiej pojawiły się m. in.: lekkoatletyczna spartakiada studentów I-szych lat, turniej 6-tek piłkarskich, turniej piłki nożnej kobiet, mistrzostwa DS w piłce siatkowej, indywidualne zawody w narciarstwie alpejskim. Sportową tradycją uczelni stały się uczelniane biegi przełajowe, rozgrywana zawsze na początku roku akademickiego. Organizacja sportowych imprez dla studentów i pracowników Politechniki Rzeszowskiej wpisała się na stałe do profilu działalności SWFiS PRz.

Kadra kierownicza SWFiS PRz

Stanisław Grzesik, mgr - pedagog, instruktor gimnastyki i narciarstwa, trener akrobatyki sportowej, działacz sportowy, ur. w 1928 r. w Rzeszowie. Absolwent AWF w Warszawie (1950). W latach 1950-64 pracował jako nauczyciel wf w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Od 1956 r. prowadził zajęcia w Młodzieżowej Szkole Sportowej. Był cenionym propagatorem kultury fizycznej. Od 1957 r. był prezesem Okręgowego Związku Gimnastycznego w Rzeszowie, członkiem Prezydium Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej, trenerem i sędzią akrobatyki sportowej. Od 1964 r. był też członkiem Zarządu Głównego AZS. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym wraz z całą rodziną w Suwczynie, pow. Brzesko 10 XII 1967, pochowany w Rzeszowie. Kierownik SWF PRz w latach 1964 - 1967.

Jerzy Czarnek, mgr – pedagog, trener koszykówki, działacz sportowy, ur. 1933 r. w Krośnie. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1956). Karierę sportową rozpoczął jako zawodnik sekcji koszykówki w KS Czarni Rzeszów. W latach 1951 – 62 związany z sekcją koszykówki CWKS Resovia, w której był kolejno zawodnikiem, kapitanem zespołu, a później trenerem. W latach 1964 – 81 trener koszykarek AZS Rzeszów. Współtwórca awansu koszykarek AZS Rzeszów do II ligi w 1975 r. Członek Rzeszowskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Pracował jako nauczyciel akademicki w SWFiS PRz (1965-1998). Kierownik SWF PRz w latach 1967 - 1968, z-ca Kierownika w latach 1970 - 1978 i z-ca Kierownika SWFiS PRz ds. dydaktycznych w latach 1978 - 98.

Jerzy Januszewski, prof. dr hab. – pedagog, pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, ur. w 1934 r. w Łańcucie. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1956). Tytuły naukowe – dr (1972 AWF Kraków), dr hab. (1979 AWF Warszawa), prof. nadzwyczajny (1990), prof. zwyczajny (1997). Wieloletni zawodnik sekcji łuczniczej CWKS Resovia, uczestnik mistrzostw Europy w łucznictwie w 1970 r. Wiceprezes AZS Rzeszów (1961-74), członek zarządu Polskiego Związku Łuczniczego (1982-88). Pracownik naukowy AWF w Katowicach (1975-83), dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego (1976-79), kierownik Katedry Teorii i Praktyki Sportu (1981-83), kierownik Zakładu Teorii Sportu i Biomechaniki (1975-83). Pracownik naukowy AWF w Krakowie (1983-2012), prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wychowania Fizycznego (1984-87), kierownik Katedry Teorii Sportu i Sportów Indywidualnych (1985-2000), kierownik Katedry Teorii i Metodyki Sportu (2000-2012). Autor licznych publikacji naukowych z zakresu antropomotoryki i teorii sportu. Kierownik SWF PRz w latach 1968 - 1970.

Jacek Biliński, dr – pedagog, trener pływania, ratownik WOPR, działacz sportowy, ur. w 1940 r. w Rzeszowie. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1965). W latach 1965-67 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Mleczarskim w Rzeszowie, a w latach 1967-99 jako nauczyciel akademicki w SWFiS PRz. Prowadził sekcję pływacką AZS Rzeszów (1967-70). Pełnił funkcje: wiceprezesa ds. sportowych Rzeszowskiego Okręgowego Związku Pływackiego (1970-75), wiceprezesa ds. sportowych Zarządu Środowiskowego AZS Rzeszów (1971-95), członka Zarządu Głównego AZS (1988-97), prezesa Zarządu Wojewódzkiego WOPR w Rzeszowie (1975-2003) oraz członka Zarządu Głównego WOPR (1988-97). W latach 1999-2017 pracował jako nauczyciel akademicki i pełnił funkcję prodziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Kierownik SWFiS PRz w latach 1970 - 1999.

Jacek Lutak, mgr – pedagog, trener koszykówki oraz pływania, ratownik WOPR, ur. w 1943 r. w Błażowej. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1974). W latach 1959-65 zawodnik sekcji lekkiej atletyki CWKS Resovia, specjalista w biegach na dystansie 400 m. Trener w sekcji koszykówki mężczyzn AZS Rzeszów (1973-1997) oraz trener koordynator Rzeszowskiego Okręgowego Związku Pływackiego (1972-1980). Instruktor ratownictwa wodnego, wiceprezes rzeszowskiego WOPR. Pracował jako nauczyciel akademicki w SWFiS PRz (1977-2012). Z-ca Kierownika SWFiS ds. organizacji i rozwoju bazy sportowo-turystycznej w latach 1991-99 i kierownik SWFiS PRz w latach 1999 - 2012.

Henryk Meder, mgr – pedagog, instruktor pływania, trener lekkiej atletyki, ur. w 1951 r. w Lubaczowie. Absolwent AWF w Krakowie (1974). W czasie studiów był zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej AZS-AWF Kraków. Po powrocie do Rzeszowa pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole sportowej SP Nr 9 (1974-1998) i trener w sekcji lekkiej atletyki CWKS Resovia (1974-1998). W SWFiS PRz pracował jako nauczyciel akademicki (1989-2014). Pełnił funkcje z-cy Kierownika ds. dydaktycznych w latach 1998-1999, z-cy Kierownika w latach 2004 – 2011 i  Kierownika SWFiS PRz w latach 2012 – 2014.

Jerzy Pająk, mgr – pedagog, trener piłki ręcznej, instruktor narciarstwa, instruktor pływania, sternik motorowodny, ur. 25.04.1955 r. w Absolwent AWF Kraków (1980). Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w SP Nr 8 w Rzeszowie (1980-89) oraz Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, gdzie był też dyrektorem (1994-98). Pełnił funkcje Sekretarza Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS oraz członka Rady Głównej ZLZS w Warszawie (1984-1989), V-ce prezesa a następnie Prezesa Zarządu Środowiskowego AZS w Rzeszowie oraz członka Zarządu Głównego AZS w Warszawie (1988-1994). W latach 1996-97 dyrektor CWKS Resovia. Od 1990 r. pracuje jako nauczyciel akademicki SWFiS PRz. W latach 1998-2014 pracował też w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie był pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu ds. kierunku Turystyka i Rekreacja. Pełnomocnik Kierownika SWFiS PRz ds. dydaktycznych w 2014 r. i Kierownik SWFiS PRz w latach 2015 – 2017.

 

Kadrę kierowniczą stanowili też zastępcy Kierownika SWFiS PRz. Poza pracownikami wymienionymi powyżej, funkcje takie pełnili:

Andrzej Lewicki, mgr - z-ca Kierownika ds. sportu w latach 1977-1987;

Stanisław Kołodziej, mgr - z-ca Kierownika ds. sportu w latach 1987-1999;

Grzegorz Sowa, mgr inż. - pełnomocnik Kierownika ds. infrastruktury w latach 2012-2017

Adrianna Gardzińska, mgr - pełnomocnik Kierownika ds. dydaktyki w latach 2015-2016 i z-ca Kierownika ds. dydaktycznych w latach 2016-2017;

W 2017 roku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przekształcono w Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej.  Obok działalności dydaktycznej i sportowej rozpoczęto działalność naukową. Wyremontowano budynek „J”, gdzie powstały  pracownia fizjoterapii oraz pracownia biomechaniki i diagnostyki funkcjonalnej, wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczo – dydaktyczny.

Kadra kierownicza CFiS PRz:

Ewa Polak, dr – absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1991), doktor nauk o kulturze fizycznej (2000 AWF Katowice). Trener II klasy w akrobatyce sportowej i skokach na trampolinie. Nauczyciel akademicki WSP w Rzeszowie, obecnie UR (1991-2017), kierownik Zakładu Dydaktyki i Praktyki Wychowania Fizycznego (2002-2005), kierownik Zakładu Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych (2005-2006), kierownik Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Gimnastyki (2006-2011), kierownik Zakładu Sportów Indywidualnych w Katedrze Sportu (2012-2017). Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie (2000-2007). Trener skoków na trampolinie i akrobatyki w sekcji akrobatyki sportowej ZKS „Stal” Rzeszów (2008-2012 i 2015-2017). Sędzia Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej – skoki na trampolinie (od 1986r.). Posiada dorobek naukowy związany z tematyką historii sportu w Polsce, teorii treningu sportowego dzieci i młodzieży, antropomotoryką oraz biomechaniką sportu. Pracownik badawczo-dydaktyczny PRz (2017-do chwili obecnej). Dyrektor CFiS PRz w latach 2017-2018, zastępca Dyrektora CFiS PRz ds. Badań i Rozwoju (2018-2020).

Adrianna Gardzińska, dr – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (2006), doktor nauk o kulturze fizycznej (2017 AWF Poznań). Menedżer sportu (2018r). Trener sportu w pływaniu (2018r), technik odnowy biologicznej. Instruktor nordick walking (2008), tenisa ziemnego (2016), jumping fitness (2016), TRX (2016), Jogi (2016), dietetyki i suplementacji (2016), narciarstwa (2017), instruktor sportu osób niepełnosprawnych (2020). Ukończyła kurs Kinezjotapingu (2015), „Terapii wisceralnej w praktyce fizjoterapeuty” (2019), kurs I stopnia podstawowego osteopatii Kronialnej (2019), kurs Terapii czaszkowo – krzyżowej II stopnia (2019). Pracownik administracyjny SWFiS PRz (2001-2005), pracownik dydaktyczny (2005-2017), pracownik badawczo-dydaktyczny w CFiS PRz (2017-2020), obecnie w CSA PRz. Pełnomocnik Kierownika Studium WF ds. dydaktyki (2015-2016), zastępca Kierownika Studium WF ds. dydaktycznych (2016-2017), zastępca dyrektora CFiS ds. dydaktycznych oraz badań i rozwoju (2017-2018), dyrektor CFiS (2018-2020).

Przemysław Biskup, mgr – zastępca Dyrektora CFiS PRz ds. Badań i Rozwoju (2020).

Grzegorz Sowa, mgr inż. – zastępca Dyrektora CFiS PRz ds. Sportu i Organizacji (2017-2020).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję