Strona: Moduły wychowania fizycznego / Centrum Sportu Akademickiego - Politechnika Rzeszowska

Moduły wychowania fizycznego

Ogólne informacje o module kształcenia: Moduł wychowanie fizyczne realizowany jest w formie obligatoryjnych ćwiczeń grupowych, podczas których studenci Politechniki Rzeszowskiej pod opieką nauczyciela specjalisty rozwijają swoje umiejętności z zakresu realizowanego sportu lub rekreacyjnej formy aktywności fizycznej. Studenci posiadający przeciwwskazania medyczne do wykonywania ćwiczeń fizycznych mają obowiązek zgłosić się w pierwszym tygodniu semestru do Pracowni usprawnienia ruchowego CSA.

Wymiar godzin i termin realizacji modułu wynika z planów studiów I-go lub II-go stopnia realizowanych na poszczególnych kierunkach.

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę.

Główny cel kształcenia: Kształtowanie nawyków dbania o sprawność i kondycję fizyczną, stymulowanie do zachowań prozdrowotnych oraz aktywnego uczestnictwa w wybranych formach aktywności fizycznej.

Wymagania wstępne:

Wymagania formalne: Status studenta Politechniki Rzeszowskiej. Odpowiedni strój i obuwie sportowe. Brak przeciwwskazań medycznych do aktywności fizycznej. W przypadku zajęć z pływania: brak przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zajęciach na pływalni.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Elementarna sprawność fizyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowe umiejętności współpracy w grupie.

Efekty kształcenia dla modułu:

MEK

Student, który zaliczył moduł

Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia

Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia

01.

potrafi dobrać odpowiednią dla siebie formę aktywności fizycznej i wykonywać ćwiczenia fizyczne zgodnie z techniką wykonania.

realizacja zleconego zadania, ćwiczenia praktyczne

obserwacja wykonawstwa

02.

wzbogaca zasób umiejętności ruchowych, zwiększa wydolność organizmu i poprawia kondycję fizyczną.

realizacja zleconego zadania, ćwiczenia problemowe

obserwacja wykonawstwa

03.

posiada umiejętność pracy w grupie, pełniąc w niej różną rolę oraz rozumie i akceptuje poziom sprawności innych osób.

ćwiczenia problemowe

obserwacja wykonawstwa

Nakład pracy studenta:

Forma zajęć

Udział w zajęciach (dla studentów realizujących moduł w wymiarze 30 C)

Udział w zajęciach (dla studentów realizujących moduł w wymiarze 15 C)

Ćwiczenia

Godziny kontaktowe:

28 godz./sem.

Godziny kontaktowe:

15 godz./sem.

Konsultacje

Udział w konsultacjach:

0 godz./sem.

Udział w konsultacjach:

0 godz./sem.

Zaliczenie

Zaliczenie praktyczne:

2 godz./sem.

Zaliczenie praktyczne:

0 godz./sem.

Treści kształcenia dla poszczególnych form modułu wychowanie fizyczne:

 1. GRY SPORTOWE I REKREACYJNE
 2. NAUKA PŁYWANIA
 3. DOSKONALENIE PŁYWANIA
 4. FITNESS
 5. JOGGING
 6. NORDIC WALKING I ĆWICZENIA PLENEROWE
 7. ROLKARSTWO
 8. ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ
 9. BADMINTON - SEKCJA
 10. FUTSAL - SEKCJA
 11. KOLARSTWO GÓRSKIE - SEKCJA
 12. KOSZYKÓWKA - SEKCJA
 13. LEKKA ATLETYKA - SEKCJA
 14. PIŁKA RĘCZNA - SEKCJA
 15. PIŁKA SIATKOWA - SEKCJA
 16. PŁYWANIE - SEKCJA
 17. SPORTY ZIMOWE - SEKCJA
 18. TENIS STOŁOWY - SEKCJA
 19. UNIHOKEJ - SEKCJA
 20. WSPINACZKA SPORTOWA - SEKCJA
 21. ŻEGLARSTWO - SEKCJA
 22. ERGOMETR WIOŚLARSKI - SEKCJA
 23. SPORTY WALKI - SEKCJA
 24. ALTERNATYWNE FORMY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 25. BOCCIA - SEKCJA

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję