Strona: Zasady zaliczenia w-fu / Centrum Sportu Akademickiego - Politechnika Rzeszowska

Zasady zaliczenia w-fu

Zasady odbywania i zaliczenia obligatoryjnych zajęć z modułu: wychowanie fizyczne

 

 1. Zaliczenie z wychowania fizycznego, realizowanego zgodnie z programem studiów na poszczególnych kierunkach, uzyskują studenci, którzy uczęszczają na zajęcia realizowane przez CSA PRz i odbywające się:
 • na hali sportowej CSA PRz
 • na pływalni
 • w salach fitness CSA PRz
 • w pracowni usprawniania ruchowego CSA PRz
 • w sekcjach sportowych CSA oraz KU AZS PRz
 • na zajęciach tanecznych w ZPiT „Połoniny”
 1. Podstawowym warunkiem uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego jest osiągnięcie przez studenta zakładanego poziomu wiedzy, posiadanie wymaganych umiejętności i określonych kompetencji społecznych, które zdefiniowano w efektach kształcenia dla modułu
 1. Ocena końcowa modułu wystawiana jest na podstawie:
 • aktywności i zaangażowania studenta w ćwiczenia realizowane podczas zajęć
 • systematyczności uczęszczanie na zajęcia
 • udziału w testach sprawności.
 1. Student realizujący wychowanie fizyczne ma obowiązek zgłosić się na zajęcia wraz z rozpoczęciem semestru – w terminie wynikającym z semestralnego planu zajęć.
 1. Każdy student posiadający przeciwwskazania medyczne do wysiłku fizycznego (niepełnosprawność lub długotrwałe zwolnienie lekarskie) ma obowiązek zgłosić się do pracowni usprawniania ruchowego CSA na początku semestru, w którym realizuje wychowanie fizyczne.
 1. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje określony strój sportowy – szczegółowe wymagania określa nauczyciel prowadzący zajęcia.
 1. Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia wychowania fizycznego rozstrzyga Dyrektor CSA lub działający z jego upoważnienia Zastępca Dyrektora CSA.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję